kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 6 Eylül 2007, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC
Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN

"Sıçrama dönemi programı" (1)

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 60'ıncı Hükümet'in programı geçtiğimiz Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Programda ekonomi ile ilgili yer alan önemli hususları yorumsuz olarak bugün ve yarın sizlerle paylaşmak istiyorum.
Kendi yorumlarımı ise sonra yapacağım.

* AB'ye atfedilen önem: 2002-2007 döneminde, "Herkesin geleceğe güvenle baktığı, demokrasimizin güçlendiği, cumhuriyetimizin tüm kazanımlarının kökleştiği ve ülkemizin itibarının arttığı bir dönem yaşanmıştır. AK Parti iktidarı, ülkemizde refahın artmasına ve istikrarın güçlenmesine önemli katkısı olan AB'ye katılım sürecinin başlatarak Türkiye'yi uzun vadede çok daha "öngörülebilir " bir ülke haline gelmiştir. AB hedefi, ülkemizin demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi konularda evrensel standartlara yaklaşmasına yardımcı olmaktadır."

* Büyümeye devam: "Türkiye artık kalkışa hazır hale gelmiştir. Açıklanan program, istikrar zemininde ilerleyen ekonomik ve sosyal gelişme sürecimizde bir "sıçrama dönemi" programıdır. Bu bakımda temel hedef, Türkiye'yi takeoff'a (kalkış), geçirerek, daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşımaktır. 1994, 1999 ve nihayet 2001 krizi ile anılan bu yıllar; büyümenin durduğu, enflasyonun, faizlerin ve borç yükünün hızla yükseldiği, işsizliğin arttığı, yolsuzlukların makro dengeleri sarsacak boyutlara yükseldiği, halkımızın geleceğe dair umutlarını kaybettiği, uluslar arası alanda itibarımızın yitirildiği yıllardır."

* Güven önemli: "Hükümet, ekonomi politikalarında "şeffaflık", "süreklilik", "tutarlılık" ve "öngörülebilirlik" ilkelerini esas almaya devam edecektir." İktidarımız, yapacaklarını ve ortaya çıkan sonuçları, ilgili tüm taraflarla son derece şeffaf bir biçimde paylaşmakta ve bunun yararlarını yaşayarak görmektedir. Akşamdan sabaha politika değiştirmemektedir.

* Piyasa ekonomisi: Sağlıklı ve işleyen bir piyasa ekonomisi, güçlü ve yerleşik bir demokratik temel üzerinde inşa edilebilir. Temel hakların korunuyor olması, temel özgürlüklere saygı duyulması, hukuk devletinin bütün kuralları ve kurumlara ile varlığı, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın ana dinamiğini oluşturur. Haksız rekabetin önlendiği, fikri hakların korunduğu, tüketici haklarının ihlal edilmediği, sözleşmelerin uygulandığı bir ortamda, belirsizlikler azalacak, güvenilirlik ve öngörülebilirlik sağlanacak, böylece yatırım, istihdam ve üretim artacaktır. Rekabet ortamının iyileştirilmesindeki en önemli konulardan birisi, devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi, düzenleme ve denetleme fonksiyonlarına ağırlık vermesidir.

* Uluslararası entegrasyon: Ekonomimiz dışa açılıp uluslararası piyasayla çok daha iyi bir şekilde entegre oldukça, halkımızın refahı da artacaktır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler arasında uluslararası doğrudan yatırımları daha hızlı cezbetmek konusundaki yarış giderek çetinleşmektedir.
Uluslar arası bilgi birikimi ve teknoloji getiren, rekabet gücünü arttıran, dış denge açısından önemli bir finansman kaynağı oluşturan, yeni pazarlara açılımı sağlamak temel hedeflerimizdendir. Küresel sermayenin özellikle mal ve hizmet üretimine yönelik yeni yatırımlara yönelmesi için gerekli ortam oluşturulacaktır.

* Maliye ve para politikası: Ekonomik programımızın temel unsurlardan biri mali disiplindir. AK Parti iktidarı her yıl arka arkaya ilan ettiği bütçe hedeflerini tutturmuştur. Programın bir diğer unsuru Merkez Bankası'nın bağımsızlık ilkesi çerçevesinde uyguladığı para programlarıdır. Para politikalarının temel önceliği fiyat istikrarıdır. AK Parti iktidarı döneminde enflasyonla mücadelede büyük başarılar elde edilmiştir. Türkiye'ye sermaye girişinin ve çıkışının serbest olması, ekonomik programımızın bir diğer temel unsurudur. Programımızın bir diğer unsuru ise "serbest kur rejimidir". Kurun piyasa şartlarında oluşması, ekonomimizin iç veya dış şoklardan daha az etkilenmesini sağlamaktadır.