kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 12 Ağustos 2007, Pazar
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Memurların yüzde 27'si maaşından memnun

Yeni Haber
Memur-Sen tarafından yapılan ankete katılan memurların sadece yüzde 27.82'si işteki kazancından memnun olduğunu belirtti.

Memurlar geçen yıl en fazla ''ücret dengesizliği'' ve ''ücret miktarları'' sorunuyla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Alınan bilgiye göre, Memur-Sen, 51 ilde 9 bin 892 memurun katılımıyla ''Memurun Yaşam Memnuniyeti Anketi'' çalışması yaptı.

Ankete katılanların 2 bin 659'unu kadın, 7 bin 233'ünü erkek memurlar oluşturdu. Katılımcıların 8 bin 122'si memur, bin 268'i orta düzey yönetici, 213'ü ise üst düzey yönetici olarak görev yaptığını belirtti.

Anket sonuçlarına göre, memurların yaklaşık 3'te 2'si üniversite ve yüksek lisans mezunu. Geriye kalan 3'te 1'lik kısmın da neredeyse tamamını lise mezunları oluşturuyor.

Memurların yaklaşık yarısı eğitim ve sağlık kurumlarında hizmet veriyor. Geriye kalan kısımda ise çoğunlukla tarım-ormancılık, büro, bankacılık-sigortacılık, diyanet ve vakıf ile yerel yönetimlerde görev alıyor.

İş kazancından duyulan memnuniyete yönelik soruya, katılımcıların sadece 2 bin 752'si (yüzde 27.82) ''işteki kazancından memnun olduğu'' yanıtını verdi.

Memurlar geçen yıl en fazla ''ücret dengesizliği'' sorunuyla karşılaştıklarını (yüzde 83.04) bildirdi.

Bunu yüzde 79.67 ile ''ücret miktarları'', yüzde 62.76 ile ''çalışma koşulları,'' yüzde 56.32 ile ''idari konular'' ile ilgili sorunlar izledi.

''KADIN MEMUR DAHA UMUTSUZ''

Ankete katılan memurların yaklaşık 3'te 2'si geleceklerinden umutlu olduklarını dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 25'i geleceğinden umutlu olmadığını, yüzde 7'lik bir kesim ise gelecekten hiç umutlu olmadığını belirtti.

Memurların umutlu olma durumları cinsiyetlere göre incelendiğinde, erkeklerin umutlu olma durumunun ortalamanın üzerinde olduğu, kadınların umutlu olma durumlarının ise ortalamanın altında olduğu ortaya çıktı.

Gelecekten umutlu olma durumları eğitim seviyesi ile birlikte incelendiğinde ise en umutlu olan grubun, mezuniyeti yüksek lisans seviyesinde olan memurlar olduğu görüldü.

Değerlendirmede, eğitim düzeyi arttıkça memurların geleceklerinden umutlu olma durumlarının da arttığı belirtildi.

Memurların umutlu olma durumları çalıştıkları kurumların hizmet kollarına göre incelendiğinde de en umutlu hizmet kolunun enerji, sanayi ve madencilik, en umutsuz olan hizmet kolunun ise kültür-sanat olduğu ortaya çıktı.

Tüm hizmet kollarının umutlu olma dereceleri incelendiğinde enerji, sanayi ve madencilik, diyanet ve vakıf, eğitim, öğretim ve bilim ile büro, bankacılık-sigortacılık hizmet kollarındaki umutlu olma durumunun ortalamanın üzerinde olduğu kaydedildi.

5 YIL ÖNCE 5 YIL SONRA

Ankete katılan memurlardan 5 yıl önceki durumları ile bugünkü durumlarını karşılaştırmaları istendiğinde 4 bin 534'ü (yüzde 45.84) kendini daha gelişmiş, 3 bin 39'u (yüzde 30.72) geçen yılların herhangi bir değişim yaratmadığını ve 2 bin 101'i (yüzde 21.24) kendini 5 yıl öncesine göre daha gerilemiş gördüğünü bildirdi.

Memurlardan bugünkü durumları ile 5 yıl sonraki durumlarını karşılaştırmaları istendiğinde ise 4 bin 604'ü (yüzde 46.54) kendilerinin daha gelişeceğini, 2 bin 998'i (yüzde 30.31) geçen yılların herhangi bir etkisinin olmayacağını ve 2 bin 28'i (yüzde 20.54) 5 yıl sonra daha da gerileyeceğini dile getirdi.

Memurların önümüzdeki yıllarda genel olarak hayatlarından, Türkiye'nin ekonomik durumundan, Türkiye'deki iş/çalışma hayatından, kişisel iş durumlarından ve kamu hizmetlerinin yürütülmesinden beklentileri incelendiğinde tüm konularda bir değişme olmayacağı ve aynı seviyede kalınacağı görüşü ağırlık kazandı.

Bir değişim söz konusu olacağında Türkiye'deki iş/çalışma hayatı haricindeki tüm konuların daha iyi olacağını düşünen katılımcılar, Türkiye'deki iş/çalışma hayatı konusunda önümüzdeki yıllarda daha kötüye gidileceği fikrini paylaşıyor.

AB VE SENDİKAL HAKLAR

Ankete katılan memurların AB üyeliğinin sendikal haklara olan etkisi ile ilgili düşünceleri incelendiğinde 5 bin 808 memur (yüzde 58.67) etkinin olumlu olacağını, 2 bin 694 memur (yüzde 27.23) ise olumlu ya da olumsuz bir etkinin olmayacağını düşündüklerini ifade etti.

AB üyeliğinin sendikal haklara olan etkisinin olumsuz yönde olacağına inananların sayısı bin 91'de (yüzde 11.03) kaldı.

AB üyeliği konusunda olası bir referandumda 5 bin 209 memur (yüzde 52.66) üyelik, 3 bin 323 memur (yüzde 33.59) üyelik karşıtı yönünde oy vereceğini bildirdi.

AA