kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 21 Haziran 2007, Perşembe
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC
ERDAL ŞAFAK

CHP'nin seçim bildirgesi

Siyasi partiler ile seçmen kitlesi arasındaki sözleşme iki belgeye dayanır: Program ve seçim bildirgesi.
Program partinin siyasi çizgisini, ideolojisini, dünyaya ve Türkiye'ye bakışını yansıtır. Seçim bildirgesi ise iktidara gelirse izleyeceği politikaları, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için kullanacağı araçları içerir.
Bir başka deyişle, seçim bildirgeleri o partinin olası iktidarındaki hükümet programının temel direğidir. O nedenle seçmen tercihlerini derinden etkiler. Ya da etkilemesi gerekir.
Bu özel önemi nedeniyle Türk halkından iktidar talep eden belli başlı partilerin 22 Temmuz seçimleri için hazırladıkları bildirgeleri elimizden geldiğince irdelemeye çalışacağız.
Genel Başkan Deniz Baykal tarafından dün açıklanan CHP'nin bildirgesiyle başlayalım.
Ne yazık ki, "CHP Pusula'07" adı verilen bildirge partinin internet sitesine konulmadığı için tam metnine sahip değiliz. CHP'nin basınla ilişkilerini yürütenler hiç değilse önceden ambargolu olarak ulaştırmış olsalardı, daha ayrıntılı bir değerlendirme yapma olanağına kavuşabilirdik.

2002'nin güncelleştirilmişi
Bilgimiz sadece dün ajansların geçtiği özetin özetiyle ve basın toplantısında meslektaşlarımızın sorularına Baykal'ın verdiği cevaplarla kısıtlı olduğu için, örneğin şu can alıcı önemdeki soru(n)ların CHP'nin seçim bildirgesinde nasıl yanıtlandığını bilmiyoruz:
* Yeni ve sivil bir Anayasa talebine bakışı ne? (2002 seçimlerinin bildirgesinde yeni Anayasa'nın şart olduğu vurgulanmıştı.)
* Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları'nın değiştirilmesi beklentileri için ne düşünüyor?
* Güneydoğu veya Kürt sorunu için çözüm önerileri var mı? Soruna yalnızca ekonomik ve sosyal açılardan mı yaklaşıyor, yoksa siyasal boyutunu da kabul ediyor mu?
* AB'nin askersivil ilişkilerinin yeniden tanımlanması ve düzenlenmesi çağrılarını nasıl değerlendiriyor? Gelelim ilk izlenimimize "Şimdi CHP zamanı" sloganıyla açıklanan 2007 seçim bildirgesi için "Güzel günler göreceğiz" sloganının kullanıldığı 2002 seçimleri bildirgesinin güncelleştirilmişi diyebiliriz. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından "Genç İş Kur" projesine, enerjide ulusal kaynaklara öncelik veren politikalardan eğitim reformuna kadar birçok alanda belirlenen hedefler ve verilen sözler, 2002 bildirgesinin noktasına, virgülüne varıncaya kadar tekrarı. Bu da politikalarda süreklilik açısından bizce olumlu bir nokta.

Niye 12'den 10'a indi
Ancak iki sapma belirledik. İlki, zorunlu temel eğitimin süresi: 2002 bildirgesinde CHP halen 8 yıl olan zorunlu temel eğitimi 12 yıla çıkaracağını ilan etmişti. Şimdi 10 yıla indiriyor. NedenHerhalde bir cevap verirler.
İkinci görüş değişikliği ise IMF desteğindeki ekonomik programın temel taşlarından olan bütçedeki faiz dışı fazlayla ilgili. 2002 bildirgesinde bu konuda şöyle deniyordu: "Kamu gelir-gider dengesinde ciddi bir faiz dışı fazla yaratarak, birikmiş devlet borcunu özkaynak sayılabilecek bu fazla ile düşürmeye özen göstereceğiz, GSMH'nın yüzde 6.5'u olarak belirlenen kamu kesimi faiz dışı fazlasını sağlayarak piyasalarda güven ortamının pekişmesini ve reel faizlerin düşmesini hedef alacağız."
Bu kez Baykal'ın konuyla ilgili soruya verdiği cevaptan öğrendiğimiz kadarıyla, CHP faiz dışı fazla uygulamasına karşı. En azından yüzde 6.5 oranını fazla buluyor. Bu değişikliğe 2002 bildirgesinin hazırlanmasına katkıda bulunan Kemal Derviş faktörünün ortadan kalkmış olması mı, yoksa ekonominin artık faiz dışı fazlayı tartışabilecek kadar düzelmiş olması yol açtı; doğrusu merak ediyoruz.
Bununla birlikte CHP'nin ekonomik programın ve IMF ile ilişkilerin sürdürüleceğini, AB'ye tam üyelik hedefinin korunacağını açıkça ve cesurca ilan etmesini, hem Türkiye'nin siyasal ve ekonomik istikrarının korunması, hem de iç ve dış yatırımcıların rahatlatılması açısından son derece doğru buluyoruz.
Baykal'ın "Üçüncü dünya solcusu olmayacağız" güvencesi, bu bildirgeyle doğrulanmış ve belgelenmiş oldu. İyi bir şey.