kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 23 Mayıs 2007, Çarşamba
Son Dakika
ARAYIN
Google
Google Arama
atv
Kanal 1
ABC

Dış basında flaş haber

* BBC: Patlamanın tıka-nan politik süreci açmakiçin AKP'nin erken seçimkararı aldığı bir dönemedenk geldi.
* AFP: Patlama, laik ke-sim ile İslamcı güçlerin ara-sında baş gösteren politikkriz aşmak için genel seçimkararının alınmasından son-ra meydana geldi.
* AP: Türkiye'nin politikkrizle seçime yönelmek zo-runda kaldığı bir dönemdeAnkara patlamayla sarsıldı.

ABD de kınadı
ABD,
Ankara'daki patla-madan "dehşete düştüğünü veşoke olduğunu'', terörle müca-delede Türkiye ile çalışmakta-ki kararlılığının sürdüğünü bil-dirdi. Ankara'daki ABD Bü-yükelçiliği'nden yapılan açıkla-mada, "ABD halkı adına, buakşam Ankara'da meydanagelen trajik olaydan dolayıduyduğumuz şok ve dehşetiifade etmek isteriz. Bu hain su-çun kurbanlarına sempati vedayanışma duygularıyla yak-laşmakta ve her türlü yardımısağlamaya hazır bulunmakta-yız'' ifadesine yer verildi.Açık-lamada, "terörizmin her biçi-miyle mücadelede Türk hükü-metiyle birlikte çalışmaktakideğişmez kararlılığımız sür-mektedir'' denildi. ABD Dışişleri BakanlığıSözcüsü Sean McCormack deyaptığı açıklamada, "Kalpleri-miz, patlamada sevdiklerini veyakınlarını yitirenlerle birlik-te.Yaralılara da acil şifalar dili-yoruz'' dedi. Günlük brifingin-de konuşan sözcü, patlamadankimin sorumlu olduğunu he-nüz bilmediklerini söyledi.