kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 21 Nisan 2007, Cumartesi
Son Dakika
ARAYIN
atv
Kanal 1
ABC

218 bin işçi kadroya alınıyor

Yeni Haber
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarda, KİT ve belediyelerde çalışan geçici işçilerin daimi kadroya alınmasını öngören yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa kapsamında, 218 bin 733 geçici işçi sınavla daimi kadroya alınacak. Uygulama bütçeye yılda yaklaşık olarak 900 milyon YTL'ye mal olacak.

"Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarıyla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, yasalarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel yasalarla kurulan kuruluş ve hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler, istihdamının zorunlu olduğu yerlerde işçiler eliyle gördürülmesi gereken işlerde fiilen çalışanlar sürekli işçi kadrolarına alındı. Bunların dışında kalan geçici işçiler ise istekleri doğrultusunda sözleşmeli personel pozisyonuna geçiş yapabilecek.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (iştirakler hariç), özelleştirme kapsamındaki ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kuruluşlarla, Telgraf ve Telefon Yasası ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlarda çalışan geçici işçilere ise sürekli işçi kadrosu verilecek.

Yasa ayrıca, il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahalli idare birlikleriyle müessese ve işletmelerinde (Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre kurulmuş olan şirketler hariç) ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında çalışan geçici işçileri de kapsıyor. Buralarda 6 aydan daha az çalışanlar ise kapsam dışında bırakıldı. Yasa, 2005 veya 2006 yıllarında 6 ay çalışıpta askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belge alanlarla, sağlık sorunları nedeniyle iş sözleşmeleri askıda kalanları da kapsıyor.

Söz konusu yerlerde çalışanların görevleri doğrultusunda norm kadro almak için gerekli şartları taşıyanlar sözleşmeli personel statüsüne, norm kadro çerçevesinde ihdas edilmiş kadro unvanlarına atanabilmek için gerekli olan şartları taşımayanlarla durumuna uygun boş kadro olmayanlar, sürekli işçi kadrolarına alındı.

(ANKA)