kapat
Üye OlÜye Girişi
Bugünkü SABAH Gazetesi
  |  Benim şehrim | 21 Nisan 2007, Cumartesi
Son Dakika
ARAYIN
atv
Kanal 1
ABC

Başvurular için bugün son gün

(ANKA)
Ortaöğretim KurumlarıÖğrenci Seçme ve YerleştirmeSınavı (OKS) için uzatılan baş-vuru süresi bugün doluyor.Sınav ücretini yatırması ge-reken adaylar bugün saat17.00'ye kadar başvurularınıve onay işlemlerini yaptırabi-lecek. Milli Eğitim Bakanlığı Eği-tim Teknolojileri Genel Mü-dürlüğü, 15 Nisan 2007 itiba-riyle sona eren OKS başvurutarihini, illerden ve velilerdengelen talepler doğrultusundauzatmıştı.