SABAH - 18/03/2007 - 'Kız gibi Meclis'in tek seçeneği M.Kemal'di
kapat
   
18 Mart 2007 Pazar
 
SABAH Gazetesi
 
Servislerimiz
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
1924 Anayasası’na göre tekrar seçilmek mümkün olduğundan Mustafa Kemal Atatürk tam dört kere cumhurbaşkanı seçildi.
'Kız gibi Meclis'in tek seçeneği M.Kemal'di
Rauf Orbay sorgulanıyor
15 yıl boyunca Mustafa Kemal
Yarın

İlk seçimdeki tek oyun sırrı

1923'teki ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Kemal'e 158, İsmet Paşa'ya bir oy verildi. O tek oyu Gazi'nin verdiği şayiası çıktı.

'Kız gibi Meclis'in tek seçeneği M.Kemal'di

Birinci Meclis, Mustafa Kemal'e kafa tutuyordu. Eleştirilerden bunalan Paşa, kendi tabiriyle, "Kız gibi bir Meclis" istiyordu. A'dan Z'ye denetlediği 1923 seçimleriyle bu amacına ulaştı!.

BAŞLARKEN BİRKAÇ NOT...
Yazı dizimizi okurken birkaç noktayı göz önüne almak gerekiyor:
1) Bu bir bilimsel metin (tarih ya da siyaset bilimi) değil. Her gün bir cumhurbaşkanını ele alacağımızdan, yer darlığı nedeniyle sürüyle ilginç, önemli, çarpıcı olay arasından seçme yapmak, gelişmeleri özetlemek zorunda kaldık.
2) Geçmişe bakarken mümkün olduğunca 'serinkanlı' olmaya çalıştık. Hamaset edebiyatı yapmadık. Bakış açımıza hakim olan kavramlar, 'demokrasi' ve 'adalettir'.
3) Yararlandığımız kaynakları dizinin sonunda okurlarımıza sunacağız.


Halide Edip (Adıvar) Hanım, İzmir'in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal'e şöyle der: "Artık biraz dinlenirsiniz Paşam. Çok yoruldunuz...." Paşa ise şu cevabı verir: "Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz." Bu bir tahmin midir? Hayır! Çeşitli gruplar arasındaki siyasi ve ideolojik mücadele zaten yıllardır sürmektedir ve daha da sürecektir. Ve bundan devletin zirvesi kabul edilen Cumhurbaşkanlığı makamı da muaf değildir.

İKİNCİ GRUP'UN DİRENİŞİ
Birçok kişinin sandığının aksine, Mustafa Kemal Paşa'nın, Cumhurbaşkanı olması sancısız bir sürecin sonunda gerçekleşmedi. Milli Mücadele, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi eliyle yürütülmüştü. Kurtuluş Savaşı'nın öncü kadrosu, Padişah'a ve İstanbul Hükümeti'ne karşı meşruluğunu Meclis'ten alıyordu. Birinci Meclis'in bir özelliği de 'kuvvetler birliği' ilkesine göre organize olmasıydı: Hem başbakanı, hem de bakanları Meclis seçmekle kalmıyor, alınan her kararı, atılan her adımı yine Meclis denetliyordu. Meclis'in insan kompozisyonu ve işleyiş biçimi, bir an evvel tüm iktidarı kendinde toplayarak, hayal ettiği reformları gerçekleştirmek isteyen M. Kemal'e ayak bağıydı. İlk Meclis'te iki grup vardı: Mustafa Kemal'e bağlı Birinci Grup... Ve onun diktatörlüğünü ilan etmesinden korkan, 'Milli Hakimiyet' ilkesini savunan İkinci Grup. Mesela İkinci Grup, Lozan müzakerelerinden hiç memnun değildi. 1920'de ilan edilen 'Misak-ı Milli'ye aykırı kararlar alındığını öne sürüyordu.

MUHALEFET TASFİYE EDİLDİ
Paşa, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden bir parti, yani geleceğin Cumhuriyet Halk Fırkası'nı oluşturmak üzere Aralık 1922'de harekete geçti. Olaylar birbirini kovalarken İkinci Grup'un ünlü siması, Trabzon milletvekili ve Tan gazetesinin sahibi Ali Şükrü Bey, 27 Mart 1923'te M. Kemal'in muhafız Alayı Komutanı Topal Osman tarafından öldürüldü. O arada bir de hükümet krizi çıkmıştı. M.Kemal bundan yararlanarak, Başbakan Rauf (Orbay) Bey ve bakanlardan yeni seçim yapılması için Meclis'i ikna etmelerini istedi. Sonuçta 1 Nisan 1923'te seçimlerin yenilenmesi kararı Meclis'ten çıktı. 1921 Anayasası'na göre bu kararın üçte iki çoğunlukla alınması gerekiyordu. Onun yerine basit çoğunlukla yetinilmişti. Karar usulüne göre alınmamıştı, bir bakıma meşru değildi ama 'mutabakat' vardı yani İkinci Grup da seçimden yanaydı. Hatta ünlü muhaliflerden Hüseyin Avni (Ulaş) Bey, olayı "mukaddes karar" diye niteleyen bir konuşma yapmıştı: Özetle herkes seçim istiyordu. Yönetim tarzı sorulduğunda, "Ben hedefime giden yolda önüme çıkan engelleri birer birer temizlerim, böylece amaç kendiliğinden hasıl olur" diyen Mustafa Kemal ilk ayağı başarıyla geçmişti. Sıra yeni Meclis'in oluşturulmasına gelmişti... Daha önce eleştirilerden bunalan Mustafa Kemal, Milli Mücadele döneminde iki kez Meclis'i feshetmeyi düşünmüş ancak İsmet Paşa onu vazgeçirmişti. Şimdi, sözünden çıkmayacak, muhalefet etmeyecek, kendi tabiriyle "Kız gibi bir Meclis" istiyordu. Bunun için şu tedbirleri aldı:
1) 8 Nisan 1923'te '9 Umde' ('İlke') adı verilen bir bildiri yayınladı. 9 Umde adeta Halk Fırkası'nın programıydı.
2) 15 Nisan 1923'te "Hıyanet-i Vataniye Kanunu" öyle bir değiştirildi ki artık M.Kemal'in belirlediği çizginin dışında siyaset yapmak pratikte mümkün değildi.
3) Yeni seçime katılmak isteyenler, 9 Umde'yi kabul ettiklerini Mustafa Kemal'e bildirmek zorundaydı. Paşa'nın onayından geçenler fırkaya kabul edilerek, aday olabiliyordu.

'MİLLİ HÂKİMİYET İSTERİZ'
Böylece seçimler yapıldı. Yeni Meclis, yani İkinci Meclis ilk kez 11 Ağustos 1923'te toplandı. Mebuslar Mustafa Kemal'e bağlıydı ama bakanları hâlâ Meclis seçiyordu. Belliydi: Yine kriz çıkacaktı! Cumhuriyetin ilan edileceğine dair en kuvvetli işareti Mustafa Kemal, 22 Eylül 1923'te Wiener Neue Freie Presse muhabirine verdiği demeçte dile getirdi: "1921 Anayasası'nın ilk iki maddesini bir kelimede hülasa etmek (özetlemek) kabildir: 'Cumhuriyet'..." Artık cumhuriyet tartışmaları başlamıştı. Saltanat zaten bir yıl önce 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştı. Basın cumhuriyeti destekliyordu. Karşı çıkanlar, rejime değil, olası uygulanış biçimine itiraz ediyordu. Mesela Tevhid-i Efkar gazetesinin başyazarı Velid Bey "cumhuriyet diktatörlüğe dönüşebilir, önemli olan (demokrasiyi kastederek) 'hakimiyet-i milliye'nin sağlanmasıdır" diyordu. Cumhuriyetin ilanı için ortam hazırdı. Ama ne zaman ve nasıl ilan edilecekti? Yeni bir hükümet kriziyle birlikte beklenen fırsatı yakaladı Mustafa Kemal. Meclis bir türlü bakanları seçemiyor, Gazi Paşa da krizi körüklemek için hükümette görev alınmasını engelliyordu.

O TEK OYUN SIRRI
Böylece 28 Ekim 1923 akşamına gelindi. Yakın çalışma arkadaşlarıyla sofrada sohbet ederken beklenen açıklamayı yaptı: "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz!" Yemekten sonra Mustafa Kemal ve İsmet Paşa Anayasa üzerinde çalışmaya başladılar. Birinci madde şöyle olacaktı: "Türkiye devletinin şekl-i hükümeti cumhuriyettir." Ertesi gün Halk Fırkası'nın Meclis grubu toplandı ve Mustafa Kemal'e hükümet krizini çözme görevini verdi. O ise asıl sorunun Anayasa'dan kaynaklandığını, olayın kapsamlı bir biçimde ele alınması gerektiğini belirtti. Peki çözüm? Çözüm cumhuriyet idi. Böylece 29 Ekim 1923 saat 20.30'da cumhuriyet ilan edildi. Artık Meclis, cumhurbaşkanını, cumhurbaşkanı da başbakanı seçecekti. Bakanları ise başbakan belirleyecekti. Yeni kanuna göre cumhurbaşkanı Meclis içinden seçilecekti. Görev süresi seçimlerle (4 yıl) sınırlıydı. Şimdikinden farklı olarak cumhurbaşkanı olan bir kişi, aynı makama tekrar seçilebilecekti. M. Kemal Paşa, ilk cumhurbaşkanlığı seçimine tek aday olarak girdi. Meclis'in o zamanki resmi milletvekili sayısı 287'ydi. Ancak seçime 159 milletvekili katıldı. Bunlardan 158'i oyunu Mustafa Kemal'e verdi. Bir oy da İsmet Paşa'ya çıkmıştı. Daha sonra o tek oyun Gazi tarafından verildiği şayiası çıkmıştı. Peki ya diğer milletvekilleri? Onların seçime katılmaması bir protesto muydu? Siyaset bilimciler 'hayır' diyor: "O dönemde Meclis çalışmalarına katılım yüksek değildi. Devamsızlık çoktu. Oturumlarda ortalama 150 mebus hazır bulunuyordu." Evet milletvekilleri açısından bir muhalefet söz konusu değildi. Ancak Milli Mücadele'de M.Kemal ile birlikte savaşmış olan bazı paşalar durumdan rahatsızdı. Gazi, İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak dışındaki komutanları yavaş yavaş çevresinden uzaklaştırıyordu. Mesela 29 Ekim'de birçok komutan ve üst düzey yöneticinin (Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay, Adnan Adıvar) Ankara'da bulunmaması, hatta Cumhuriyetin ilanından haberlerinin dahi olmaması manidardır.

1 2 3 4 5
 
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
 Çanakkale Deniz Zaferi törenlerle kutlandı
 NATO savunmasında Türk payı artıyor
 C'sini konuşmak istemiyorum
 'Modernite din için en büyük tehlikedir'
 Çanakkale şehidlerine bundan daha büyük saygısızlık...
 13 yaşındaki evlilikleri duyunca tansiyonu düştü
 'Parmak izi insan haklarına karşı' dedi, işinden oldu
 İspanyol kadınlar Türk erkek sever
 Atatürk'ün gelişini marul yiyerek kutladılar
 Uçağı Diyarbakır'a zorunlu indi Van'a yedi saatte ulaşabildi
 Bakan: Sezaryen doğumlar çoğaldı
 Robert Fisk: Türkiye'de durum kötüleşiyor
 Ali Dibo'cu başkan ve başhekim tutuklandı
 Öğretmen alımı için merkezi sınav
 'Polisin motivasyon ve morale ihtiyacı var'
 Şahin, olimpiyat meşalesini yaktı
 'Kadının eşine hizmetinin karşılığı çok büyüktür'
YILMAZ ÖZDİL
Emine'nin oğlu...
Colin Kazım Richards...
İsminde...
ERGUN BABAHAN
Sparta'dan Cajamarca'ya
Çocukluğumuzda Tarkan veya...
MEHMET BARLAS
Zaman tüneline girip Kasım 1938'e dönelim...
UMUR TALU
Varlar ama yoklar Yoklar ama varlar
Şey; nasıl söylerim...
FATİH ALTAYLI
Borazancıbaşı askere değil, kendine güvenir
Genelkurmay...
ERDAL ŞAFAK
Partilerin bütçesi
Siyasi Partiler...
'Sağ kolları' göçmen
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar kadar sözcüleri de...
4'üncü yılında Irak protestoları
ABD'nin Irak'ı işgalinin dördüncü yılına girmesi, Türkiye de dahil...
45'lik senfoni
45'lik senfoni
Hafta içinde 100. Yıl Senfonisi'ni tanıtan Fenerbahçe Bursa'ya fark...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Pazar Sabah | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Künye | Ana Sayfa
Bize Ulaşın
   
    Copyright © 2003, 2007 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu