kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Son Dakika
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Teknoloji
    Arşiv
    Etkinlikler
  » Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Ben hep tek adam zannedildim, böyle nitelenmekten b›kt›m!
Ben hep tek adam zannedildim, böyle nitelenmekten b›kt›m!
Bize derneği miras bıraktı
Başkanlık koltuğunu bıraktı sorumluluğu ise devam ediyor

Ben hep tek adam zannedildim, böyle nitelenmekten b›kt›m!

10 y›ld›r S‹YAD'›n ba.›nda olan Atilla Dorsay, yerini gençlere b›rakt›. "Hâlâ aktifim, enerji¤im... Bal›k tutmak istesem çoktan Türk ayd›nlar›n›n yar›s›ndan ço¤u gibi Bodrum'da bir kat al›rd›m kendime" diyen Dorsay, çal›.maya devam edece¤i mesaj›n› verdi.

Özellikle son birkaç y'Türk Oscarlarolarak nitelenen ödülleriyle sinema sektöründe ba. tacedilen Sinema YazarlarDerneyani

Sönceki hafta hatsaybir dönemi ardbYakla.10 ykurucusu olduSba.kanlda sürdüren Atilla Dorsay, yeni yönetimde yer almadbunun nedenini ise .öyle aç"Ben hep tek adam, yeri doldurulamaz adam veya ölünceye kadar ba.- kan gibi görüldüm, bu niteliklerden sve bVe bunun demokratik bir görüntü vermedifark ettim. Dolaykendi istebu dönemde ba.kanladay olmadDorsay, ardbSanlatyeni ba.kan Mehmet Açar ve ekibine de neler yapmalargerekti- ili.kin tüyolar verdi.

* 'Yurtdbenzer kurumlar var, Türkiye'de de olmaldiye mi Skurdunuz? Aynen öyle... 1977'de kurdum SYAD'80'de 12 Eylül stüm dernekler gibi biz de kapatama etkinliklerimizi sürdürdük. 1994'te, derneyeniden kurduk. Bu sürede dernekurucusu ve ba.kanbendim.

SADI B

* Peki ne i.e yaradS
Sinema yazarlkurumunu güçlendirdi, daha dosinema yazarlarkurumsalla.t1974'teki KçkarmassonrasAmerika, Türkiye'ye ambargo koydu, Amerikan filmleri gelmemeye ba.ladAynyTRT, Türkiye çapyaygeçti. Bütün bunlar gerek filmciligerek Türk sinemasna büyük darbe vurdu. Meslek çok zayve ona baolarak da sinema yazarlarçok zor günler geçirdi. Bu çerçeve içinde biraz daha güçlü olmak, bir araya gelmek, en azdertle.- mek ve kamuoyuna sesimizi duyurmak için bu dernekurduk. 1980 sonrasi.ler biraz daha düzelir gibi oldu.

* ABD'nin ambargosu delindi... Filmler az da olsa gelmeye ba.ladAma o ybir Amerikan filminin Türkiye'ye geli.i ortalama bir y.imdi tüm önemli filmleri; Avrupa, Uzakdosinemasda dahil dünyayla aynzamanda görebiliyoruz.

* Bunda Srolü var mTabii. Shep sinemaysavundu. 70'li, 80'li yTürkiye'de gerek sinemacgerek yabancfilm ithalatgerek yerli filmcilik büyük sorunlar ya- .adBugün bu sorunlar Skatkönemli ölçüde a.

* Syurtdhangi kurumla özde.le.tirebiliyoruz? Her ülkede ele.tirmenlerin örgütleri var, hatta Fransa'da iki tane var. Bugün Türkiye'de Sadbilinen yerle.mi. bir kurum haline geldi. Bunun arkasben varçok açsöyleyeyim. Dünyanhiçbir ülkesinde bu kadar uzun süre dernek ba.kanlyapan biri yok. Ben hep tek adam, yeri doldurulamaz adam veya ölünceye kadar ba.kan gibi görüldüm, bu niteliklerden sve bBunun demokratik bir görüntü vermedifark ettim. Kendi isteba.kanladay olmad.imdi yeni bir ba.kan, yeni bir yönetim kurulu var.

* Yeni ba.kan Mehmet Açar, muhtemelen destekledibir isim... Evet benim onay verdibir isim.

* Peki sizin bSayn.ekilde mi devam ettirecek? Aynen benim dönemdeki gibi olamaz, mutlaka gençliklerinden gelen biçimde daha aktif, daha enerjik olacaklardr. Saarkada.lar beni onursal ba.kan seçmekle de minnetlerini, sayggösterdiler. Ama bundan sonra biraz gençler çal

* Syeni yönetim kurulunda ilk kez bir kadüye var demi? Evet. Onu ben istedim. Esin'in (Küçüktepepdili.kileri çok iyidir. Festivallere gider. Dolayüzerimde bulunan UluslararasSinema YazarlarFederasyonu temsilciliEsin'e verip, bu i.leri de ona baistiyordum. O yüzden seçtik.

* Bundan sonra ne yapacaksSolarak dergi çistiyoruz, halka açfilm tartyapmak istiyoruz, internet sitemiz var ama daha geli.tirip zenginle.tirmek istiyoruz. Biz bunlartam olarak yapamadama bundan sonraki Sbunu yapar diye diliyorum.

* "Yorgunum, ba.kanlda o yüzden bdiye bir ifadeniz vardAslçok enerjihâlâ, sada yerinde...

* Baltutmak istediiçin byani ba.kanlYoo, baltutmak istesem çoktan Türk aydyarçogibi Bodrum'da ne yapar eder bir kat alm kendime. Ama hâlâ metropol hayatnburada çalve genel anlamda üretmeyi çok seviyorum, hâlâ çok aktifim sadece üzerimdeki yükleri biraz azaltmak istedim.

Belgin ÇOBAN

DİĞER GÜNAYDIN HABERLERİ
 Seyirci mi istiyorsun erkek mi?
 Sinemanın kalbine Türk imzası attılar
 'Gönül Yarası'nın 10 Oscar rakibi
 Partileriniz Hare'lensin
 Mahlep'in değişen yüzü
 Savaştan insanlık manzaraları
 Kutlama tipiniz ne?
SEDA KAYA GÜLER
Hümeyra'nın oynadığı anne ve anaerkillik
Herkes kendi...
AYŞE TÜTER
Piliç tirit
But, havuç, sove maydanozu bir tencereye...
İstanbul'dan Putman geçti
İstanbul'dan Putman geçti
Dünyanın yaşayan en önemli mimar ve tasarımcılarından 80 yaşındaki...
Vacheron Constantin 250 yaşında
Vacheron Constantin 250 yaşında
Dünyanın en eski saat üreticisi olan Vacheron Constantin'in 250. yaşı...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.