kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Son Dakika
    Yazarlar
  » Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Doktorlara mecburi hizmet geri geldi

İki yıl önce kaldırılan mecburi hizmet, sözleşmeli personel uygulamasının başarılı olmaması nedeniyle yeniden uyguamaya kondu. Devlet hizmeti süresi ilçelerin gelişmişlik sürelerine göre 200 ila 500 gün arasında olurken zorunlu hizmet yapmamış olanlar doktorluk yapamayacak..

Tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananların, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla ''devlet hizmeti'' yapmasını öngören teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa, 2 yıl önce çıkarılan yasayla uygulamasına son verilen doktorlara yönelik mecburi hizmeti, ''devlet hizmeti'' adı altında geri getiriyor. Buna göre, ilgili mevzuata göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerin tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak uzman tabip unvanını kazananlar, her eğitimleri için ayrı ayrı olmak kaydı ile mecburi hizmet yapacak.

Mecburi hizmet süresi, DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ilçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması'na göre kademelendiriliyor.

Mecburi hizmet süresi 300 ila 600 gün arasında değişiyor. Bu kademelendirme şöyle olacak:

-Altıncı grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerlerinde 300,

-Beşinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile altıncı
grup ilçe merkezlerinde 350,

-Dördüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile
beşinci grup ilçe merkezlerinde 400,

-Üçüncü grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile dördüncü
grup ilçe merkezlerinde 450,

-İkinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile üçüncü
grup ilçe merkezlerinde 500,

-Birinci grup ilçe merkezlerine bağlı yerleşim yerleri ile ikinci
grup ilçe merkezlerinde 550,

-Birinci grup ilçe merkezlerinde 600 gün.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ OLMA HAKKI TANINIYOR

Uzman doktorlar, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülen diğer kuruluşlarda devlet memuru veya ilgililerin talebi halinde sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yapmakla yükümlü olacak. Bu süreler, ihtiyaca göre Sağlık Bakanlığı'nın teklifiüzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kısaltılabilecek. Sürelerin hesabında fiilen çalışma esas alınacak, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılacak. Yıllık, mazeret ve hastalık izni günleri ise yükümlülük süresine ilave edilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) veya yurtdışında kendi nam ve hesabına okuyarak devletten öğrenci dövizi almadan tıp, tıpta uzmanlıkveya yan dal uzmanlık öğrenimlerin tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olmayacak. Ancak; bu yükümlülük, TSK'da 2 yıl görevyapmadan ayrılanlara da uygulanacak. TSK hariç, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşu adına öğrenim gören personelinin yapacağı devlet hizmeti yükümlülüğü, mecburi hizmet süresinden düşülecek.

DEVLET HİZMETİNİ YAPMAYANLAR

Tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinden mezun olan veya uzmanlıkve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabipler de bu uyulamaya tabi tutulacak.

Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri başhekimlikleri, mezun olan veya uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı'na bildirecek. Diploma ve uzmanlık belgeleri bakanlıkça tescil işlemlerini en geç 2 ay içinde, devlet hizmeti yükümlülüğü olanpersonelin atama yerleri ve işlemlerine ilişkin süreç, İnternet sayfasından ilan edilecek. Bu ilan, tebligat yerine geçecek.

Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev yerleri, tercih hakkı verilmek suretiyle kurayla belirlenecek. Atama sonuçlarının internet sayfasında ilanını müteakip,gerekli hallerde belgelerini tamamlamak üzere ilgili personele 20 gün süre verilecek. Devlet hizmeti yükümlülük süresi, personelin atandığı yerde göreve katılmasıyla başlayacak.

Belge ile ispatı mümkün zorunlu sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanlarla, başladıktan sonra ayrılanların görev yapmadıkları gün sayısı devlet hizmeti yükümlülük süresine ilave edilecek. Ancak ilave edilen süre, atama yerine göre belirlenen asıl süreden fazla olamayacak.

Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemeyecek.

Tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan asistanlık veya yan dal asistanlık sınavlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecek. Eksik kalan devlethizmeti yükümlülüklerini, uzman tabip veya yan dal uzmanı olarak yapacakları devlet hizmeti yükümlülüğüne ilave etmek suretiyle yerine getirecek. Ancak, birden fazla uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şart koşulacak.

Asistanlık, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi ile askerlikte geçen süreler devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılmayacak.

DEPREM DIŞINDA, BAŞKA YERDE GÖREVLENDİRİLMEYECEKLER

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, mazeret ve zorunlu haller dışında başka yere atanamayacak. Ancak deprem gibi olağanüstü hallerde geçici olarak bir ayı aşmamak üzere görevlendirilebilecek. Mazeret, zorunluluk halleri veya tabip iken eksik kalan yükümlülüğünü uzman tabip olarak tamamlama gibi nedenlerle başka yere atanan personelin kalan yükümlülük süreleri, eski ve yeni görev yeri hizmet sürelerinin oranına göre belirlenecek.

Sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yükümlülükleriniyerine getiren personelden sözleşmesi feshedilenler, yükümlülükleriningeri kalan kısmını devlet memuru olarak tamamlayacak. Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında yapılacak atamalar açıktan atama sayısına dahiledilmeyecek.

Devlet memuru veya sözleşmeli sağlık personeli olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın ilgili mevzuata göre kurum içi veya kurumlar arası naklen veya açıktan atamaya hak kazanacak.

TIP FAKÜLTELERİNDE OKUYANLAR

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte tıp fakültelerinde öğrenim görenler ile tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapanlar da devlet hizmeti yapmakla yükümlü olacak.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim görevini yürütenler hariç olmak üzere özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar istedikleri takdirde, tazminat hakkından yararlanmamak şartıyla serbest olarak çalışabilecek. Bunlara iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlar ödenmeyecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İl Sağlık Müdürlüğü ve Başhekimgörevini yürütenlerden mesleklerini serbest olarak icra edenler, kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde serbest meslek faaliyetlerine son verecek veya bulundukları görevlerden ayrılacaklar.Sağlık Bakanlığı, ihtiyaç görülen köy ve beldelere açıktan ebe ve hemşire ataması yapabilecek. Sağlık kurum ve kuruluşlarında icap nöbeti tutanlara ek ödeme yapılacak.

Acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak ve Sağlık Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmeliğinde belirtilmek kaydıyla acil tıpteknikerleri ile acil tıp teknisyenleri hastaya müdahale edebilecek, bu konuda gereken iş ve işlemleri yapabilecek. Hastane öncesi acil tıbbi yardım veren personel, özel tip kıyafet giyecek.

AKDAĞ'IN SÖZLERİ

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, teklifin yürütme maddesi üzerinde söz alarak eleştirileri cevapladı.

AK Parti olarak sağlığı bir sosyal devlet hizmeti olarak gördüklerini ve bundan sonra da böyle görmeye devam edeceklerini bildiren Akdağ, ''Uygulamalarımız bunun en güzel kanıtıdır. Piyasalaştırılan sağlık hizmetini yeniden devletin şefkatli kollarına emanet ediyoruz'' diye konuştu.

Recep Akdağ, iktidarları döneminde hiç kimsenin ''Sen SSK'lısın, sen yeşil kartlısın'' denilerek sağlık kurumlarının kapısından geri çevrilmediğini anlatarak, uyguladıkları ''Sağlıkta Dönüşüm Reformu''nun ulusal bir program olduğunu, dışarıdan dayatmalarla bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Akdağ, kabul edilen yasa ile Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar hekim hizmeti götürüleceğini sözlerine ekledi. Teklifin yasalaşmasının ardından Başkanvekili İsmail Alptekin, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

1 2 3 4 5
 
DİĞER GÜNÜN İÇİNDEN HABERLERİ
 Akın'ın filmi Paris'te
 Kastamonu'da kaza: 4 ölü
 Kanserde yeni umut
 Tom Cruise uğruna işsiz kaldı
 8 bebek Serratia bakterisi kurbanı
 'Şûra'ya göre doktorlar kusurlu
 Yaşama yenik başladı ama sarılmasını bildi
 Seks sırasında aklı çamaşırda
 Unkapanı'nda yeni umut rock grupları
 Arama izni olmadan asla!
 Şampiyon dalgıç boğularak öldü
 Ev sahibi zam yerine can aldı
 Cesetle 12 gün geçirdi
 'Denizler hâkimi' nerede bilen yok!
 'Görmeyen gözlerim denizde açılıyor!'
 Küçükayasofya'ya büyük piyango
 Haydarpaşa projesine gar önünde protesto
 Kör kurşunun son kurbanı Nuray oldu
 Bu gemi karadan Van'a kadar gidecek
 Kadıköy iskelesinde yangın
 Devrilen kamyon çevredekileri korkuttu
 Kelis&Doğulu konseri bugün
 Hastane dehşeti zanlısı tutuklandı
 Postacı gibi geldi tecavüze kalkıştı
 Tamer Arslan 2. kez baba
 Alo SABAH İstanbul
 Başımız Sağolsun
 İyiki doğdun
MANSUR FORUTAN
Erzurum'da bir dizi inceleme...
Deplasmana giden...
MEHMET BARLAS
Çalışkan ve dost Recep Bilginer de yok artık
Biri basın...
İLKER SARIER
50 milyon dolar bahşiş
Onlar mı bizden etkilendi,...
MAHMUT ÖVÜR
'Ölüme davetiye' çıkarmak
Böyle bir vurdumduy-mazlık...
SAVAŞ AY
Sen yaşlandın Suna hanım haydi kapı dışarı!..
Biz...
SAİT GÜRSOY
Üniversite gözüyle
Karşılaştırmalı edebiyatçılar,...
HINCAL ULUÇ
Ordu'nun söylem ve eylemlerine dikkat!..
Hıristiyan...
Ve Yanal'ın ipi çekildi!
Ve Yanal'ın ipi çekildi!
Milli Takım hocasının Akdeniz Oyunları’na kafileyle gitmemesi bardağı...
Moskova köprüsü
Moskova köprüsü
Nihat'ı isteyen F.Bahçe, yıldız oyuncunun CSKA'ya imza atmasını...
MGK 'teknoloji'yi görüştü
Milli Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin bilim ve teknoloji stratejisini...
Sen de koyun gütmüş adam!
Ankara - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün partisinin TBMM...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Künye | Ana Sayfa
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu