kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Son Dakika
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
    Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
  » Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    Sinema
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
LGS öncesinde bu uyarılara kulak verin
LGS öncesinde bu uyarılara kulak verin

Lise eğitiminin önemi
Lise eğitimi, gencin üniversite eğitimine, hangi yükseköğretim programlarını seçebileceğine, oradan da bir ömür boyu zamanının büyük bir kısmını geçireceği meslek yaşamına kadar uzanır. Hangi lisede eğitim göreceğinizle ilgili bir yol çizerken, önce kendinizi iyi tanımalı, sonra lisede eğitim göreceğiniz alanlarla ilgili doğru bilgi sahibi olmalısınız. Ayrıca seçmeyi düşündüğünüz alanın belirgin özellikleri ile kişisel özellikleriniz arasında uyum olup olmadığını araştırmalı ve bunları karşılaştırmalısınız. Lise öğreniminin dört (2005-2006 öğretim yılından itibaren liseler 4 veya özel koşullarda daha fazla süreli eğitim yapacaklardır.) yıllık süresi içinde aldığınız her dersi ve konuyu ertelemeden zamanında öğrenmeniz yararınıza olacaktır. Bu dönemi sınıf geçmek ya da diploma sahibi olmak gibi hedeflerle sınırlamamalısınız. Sonraki süreçte üniversiteli olabilmek için lise yıllarındaki derslerin sağladığı bilgi birikimini kullanmanız ve yorumlamanız gerekmektedir. Bu nedenle lise yıllarını en iyi biçimde değerlendirmelisiniz. Öğrenim yaşamınızın en önem taşıyan yılı 9. ve 10. sınıflardır. Bu sınıflarda elde edeceğiniz başarı sonrasında 11. sınıfta yöneleceğiniz alanı belirleyeceksiniz. Üniversite sınavı sonrasında tercih edeceğiniz yüksek öğretim programının alanı ile 10. sınıfın sonunda seçtiğiniz alan arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Her yıl pek çok aday, lise seçiminde bilinçli davranmadıkları ve tutarlı tercihler yapmadıkları için istemedikleri liselerde eğitim görebiliyor. Böylesine önemli bir kararın verilmesinde işi şansa bırakmak, öğrencilere mutsuzluk getirmekte, liseye başladıktan sonra "Keşke başka bir lisede eğitim görseydim" gibi pişmanlıklar duymasına sebep olmaktadır. Böylesine önemli bir kararı verirken öğrencilerin liseleri iyi araştırması, 10. sınıf sonunda seçecekleri alanlarla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ülkemizde eğitim sisteminde köklü değişiklikler olmakta ve olmaya devam etmektedir. 2004-2005 öğretim yılında yapılan en önemli değişiklikte lise giriş sınavlarının sisteminin değişmesidir. Öğrencilerin zorunlu ilköğretim sonunda girdikleri bu sınavın soru tarzı ve sayısı dışında bütün mantığı değiştirilmiştir. Yapılan en önemli değişiklik ise tercih sistemidir.
1- Önceki sistemde tercihler başvuru sırasında yapılmakta iken, yeni sistemde tercihler sınav sonucunda yapılacaktır.
2- Daha önce tercihlerde büyükşehir sınırlaması varken şimdi öğrenciler 20 tane tercihlerini Türkiye'nin her tarafından yapma hakkına sahiptir.
3- Önceki sistemde öğrenciler tercihlerinden birine yerleştiklerinde oraya kayıt yaptırmayıp ek kontenjana başvurarak şanslarını yükseltmekteydiler. Yani sistemde tercih yaptığı okula yerleşen öğrencinin ek kontenjana başvurma hakkı bulunmamaktadır. Dolayısı ile tercihler daha karmaşık ve zor hale gelmiştir.
4- Öğrenciler yeni puanlamadan dolayı tercih yaparken daha dikkatli olmalıdırlar. Çünkü 500'lü sisteme dönüştürülen puanlar 2004-LGS verilerine göre yapılmış olup 2005- OKS'ye sadece fikir vermektedir. 2005-OKS'de puanlar değişebilir.
5- YDA (süper liseler) eskiden diploma notu ile öğrenci alırken yeni sistemde anadolu liseleri ile aynı kategoride OKS puanı ile öğrenci alacaklardır. 2005 LGS (OKS) ile aşağıda belirtilen okullara öğrenci alınacaktır.

LGS (OKS) ile hangi okullar tercih edilebilir?
*Fen Liseleri - Özel Fen Liseleri
*Sosyal Bilimler Lisesi
*Anadolu Liseleri
*Anadolu Öğretmen Liseleri
*Süper Liseler (YDA) *
*Anadolu Meslek Liseleri
*Anadolu Teknik Liseleri
*Anadolu İmam Hatip Liseleri
*Anadolu Sağlık Meslek Liseleri
*Polis Koleji
*Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı
*(8. sınıflar)
Bu yıl ilk defa süper liselere girişte diploma notu kullanılmayacak, sınav ile öğrenci alınacaktır.

Tercih Listesi oluştururken nelere dikkat etmeliyiz? İstediğiniz bir lisede okuyabilmeniz için bilinçli ve doğru bir tercih listesi oluşturmak oldukça önemlidir. Bu nedenle aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmeniz yararlı olacaktır.

* Öğrenci kendi durumunun, tercih edileceği okulların başvuru şartlarına (puan türü, yaş sınırı vb.) uyup uymadığını kılavuzdan öğrenmeli, buna göre tercihlerini yapmalıdır.

* 2005 LGS (OKS)'ye giren öğrencilerin tercih yapabilmeleri için 160.000 puanını aşmış olmaları gerekmektedir. Puanı 160.000'ın altında olan adayların tercih hakkı bulunmamaktadır.

* Adaylar toplam 20 tane tercih yapma hakkına sahiptirler. Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin bir aday tercih formunda yalnızca beş liseyi tercih etmek istiyorsa, sadece bu beş lisenin kodlarını tercih formundaki birinci sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazmalı ve kodlamalıdır.

* Adaylar sınavdan aldıkları MF puanlarına göre Devlet Fen Liseleri ve Özel Fen liseleri tercihi yapabiliyorken; TM puanlarına göre Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Anadolu Öğretmen ve Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ve Süper Liseler (YDA) tercihi yapabilirler.

* Tercihlerde il ve ilçe sınırlandırması yoktur. Dolayısıyla öğrenci 20 tercihini Türkiye'nin istediği ili ve ilçesindeki okullar için kullanabilecektir.

* Yerleştirmede öncelik tercih sırası olana değil, puanı yüksek olana verilir. Adaylar tercihlerini yaparken okulların puanlarının büyükten küçüğe doğru sıralanmasına dikkat etmelidirler.

* 2005 LGS (OKS) Kontenjan Kılavuzundaki tablolarda her lisenin önünde yer alan sayı o liseye ait özel kodudur. Her aday puanına göre girmek istediği lisenin kodunu bu tablodan bularak tercih formu üzerinde ayrılan alanlara yazacak ve kodlayacaktır.

* Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, öğrencilerini merkezi giriş sınavıyla almadığından 2005 LGS (OKS) Kontenjan Kılavuzunda yer almayacaktır. Bu nedenle bu lise tercih listesine yazılamaz. Adayların yukarıdaki bilgilere dayanarak yaptıkları tercih listelerini son olarak şu noktalardan bir kez daha kontrol etmelerinde fayda vardır.
1. Listenizdeki liselerin giriş için aradıkları bütün özel koşulları taşıyor musunuz?
2. Listenizdeki liseler puan sırasına göre mi sıralanmış?
3. Listenizdeki liselerin kodlarını kontrol ettiniz mi? Tercih Formunuzu Teslim Etmeden Önce Fotokopisini Almayı Unutmayınız.
Tercih Listesinin oluşturulması ile ilgili örnekler: ADAYIN ; MF PUANI : 448.913 TM PUANI : 429.365

Tercih Listesi Yorumu: 1. Yukarıdaki örnek tercih listesindeki taban puanlar, her yıl LGS'nin (OKS) Türkiye soru çözüm ortalamaları ve standart sapmaları değiştiği için kesinlikle 2005- LGS (OKS) yansıtmamakta, sadece fikir verme amacını taşımaktadır. 2. Aday, puanına göre dengeli bir tercih listesi hazırlamıştır. Aday almış olduğu MF puanı ile girebileceği Devlet ve Özel Fen liselerini tercih ederken; TM puanına göre girebileceği Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek, Anadolu Teknik, Anadolu Öğretmen, Anadolu İmam-Hatip , Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleriyle Süper Liseleri (YDA) arasından tercih yapmıştır. İki farklı puan türüyle istediği okulları değerlendirip 20 tercihini sıralamıştır. 3. Adayın MF puanı 448.913 olup bu puan türündeki ilk tercihinde 453.026 puanla Fen Lisesi yer almıştır. Adayın TM puanı 429.365 olup bu puan türündeki ilk tercihine ise 436.957 puan olan Anadolu Öğretmen Lisesiyle başlamıştır. Aday 3. Tercihinden itibaren taban puanların artı yönde değişebileceği ihtimali nedeniyle kendi puanından daha düşük taban puanlı liselere yer vermiştir. 4. Tercihlerin 'tutarlı' olabilmesi için taban puanların büyükten küçüğe doğru sıralanması önemlidir. Adayın 14. Tercihi 'tutarsızdır'. Çünkü adayın puanı 14. Tercihini tutsa bile 13. tercihine de puanı yeteceği için zaten 13. tercihine yerleşmiş olacaktır. 5. Aday tercih listesinde 19 okula yer vermiştir. Arzu ederse, aday tercih listesinde bir tercih daha ekleyebilir.

Kayıtlarla İlgili Genel Bilgiler
Kayıt kabullerde öğrenci velileri Sınav Sonuç Belgelerinin aslını veya İl Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından verilen bir örneğini ibraz edeceklerdir. Her okul müdürlüğü kesin kayıt yaparken liste ile adayların ibraz ettiği Sınav Sonuç Belgesini karşılaştıracaktır.

I- Asil Liste Kayıtları:
*
Okul kayıt-kabul komisyonları asil listeleri herkesin görebileceği bir yere asarak ilan edeceklerdir.

* Okullarca, asil listeden kazanan öğrencilerin kayıtları ağustos ayının ilk haftası içinde başlayacak, bir hafta içinde yapılacaktır.

* Okul kayıt-kabul komisyonu, kayıt bitiminde kayıt olan öğrenci sayısı ile varsa açık kalan kontenjanı bir tutanakla tespit edecektir. Tutanağın bir örneği okulda ilan edilecek, bir örneği ise Sınav Yürütme Kurulu'na gönderilecektir.

II- Ek Yerleştirme Kayıtları:
*
Bir okulun asil listesinde yer alan, ancak süresi içinde kesin kayıt yaptırmamış adaylar, yedek liste ek yerleştirme döneminde ön kayıt yaptıramayacaklardır.

* Ön kayıt için başvurular; Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi başvuru için yeterli sayılacak, belgenin aslı kesin kayıt sırasında istenecektir.

* Sınav yürütme komisyonu ek yerleştirme için başvuran bütün adayların listesini en yüksek puandan başlamak üzere yeniden düzenleyecek, sıralama listesi üzerinde kontenjan açıklarına yerleştirme yaparak adaylara duyurulacaktır..

* Ek yerleştirme listesine göre kesin kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlara öğrenci alınmayacaktır.

* Öğrenciler tercihleri sonrasında kazandıkları okullardan kayıtlarını sildirip yeniden ek yerleştirmeye başvuramayacaklardır.

TERCİH SIRASI OKUL ADI TABAN PUANI PUAN TÜRÜ
1 Fen Lisesi 453.026 MF
2 Fen Lisesi 450.336 MF
3 Fen Lisesi 446.630 MF
4 Fen Lisesi 437.463 MF
5 Anadolu Lis. 436.957 TM
6 Anadolu Lis. 428.336 TM
7 Anadolu Lis. 416.826 TM
8 Anadolu Öğ.Lis.386.546 TM
9 Anadolu Lis. 386.211 TM
10 Anadolu Lis. 385.015 TM
11 Anadolu Lis. 368.226 TM
12 Anadolu Lis. 362.457 TM
13 Anadolu Lis. 354.962 TM
14 Anadolu Lis. 367.325 TM (TUTARSIZ)
15 Anadolu Lis. 352.916 TM
16 Anadolu Lis. 343.059 TM
17 Özel Fen Lis. 312.779 MF
18 Özel Fen Lis. 300.751 MF
19 Anadolu Tek. Lis. / Bilgisayar 298.437 TM
20 ------------------ ---------- --------
DİĞER GÜNAYDIN HABERLERİ
 Unkapanı'nın en genç patroniçesi
 Dostluk da aşk da Sevda Tepesi'nde
 Hasanboğuldu'dan esinlendi Amerika'yı fethetti
 Zekeriya geride kaldı şimdi Hakan geliyor
 Biraz daha uzasaydı masal olmaktan çıkardı
 Ve Baba Zula'dan çıktı
 Hayatın zorluklarını resimlerinde anlatıyor
 Doğu'nun rüzgarı İstanbul'da esecek
 Özenmeyene mutluluk yok
 Maço erkek imajı tarihe gömülüyor
 Başınıza ilginç olaylar gelecek
 Tanrı heykelleri tehlike altında
 Çeşme'deki batık büyük ilgi görüyor
 Pamukkale'de turizm yükselişte
 Çıldır Gölü'ne martı akını
 Türkiye'yi böyle gezecek
 'Gençlik Evi' için kermes ve müzayede
AYŞE TÜTER
Lezzet Güneşi
Hindili elmalı kısır
Bulguru unlu...
Prof. Dr. BENGİ SEMERCİ
Dostunuz var mı?
Antik Yunan lirikleri diyor ki:...
Oyunculuk için tüm hayatımı değiştirdim
Oyunculuk için tüm hayatımı değiştirdim
"Gelen şöhretle birlikte hayatımda her şey değişti. Ailemi ve en...
Dünyanın en kolay müziği rock müziktir
Dünyanın en kolay müziği rock müziktir
Bugüne dek 260 albümde çalan Can Şengün, bir hafta önce ilk albümü...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.