kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Son Dakika
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
  » Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Yeni Türk Ceza
Kanunu değişti

TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi.

* Kanuna aykırı eğitim kurumu açanlara verilecek cezanın üst sınırı üç yıldan bir yıla indirildi.

* 12 Ekim 2004'den önce ruhsat almadan yapılan binalara ve bunlar için kurulan şantiyelere hizmet götürenlere hapis cezası verilmeyecek.

* Yeniden yargılama durumunda zamanaşımı süresi mahkemece bu talebin kabul edildiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacak.

* Etkin pişmanlık maddesiyle "hileli iflas ve taksirlik iflas ve yağma" suçlarını işleyenlerin cezalarında yarıya kadar indirim olanağı getiriliyor.

* Bazı suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde cezaların artırılacağına ilişkin hükümler, metinden çıkarıldı.

Kanuna göre, TCK'nın ''kanunun bağlayıcılığı'' başlıklı 4. maddesindeki, ''ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunu bilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz'' fıkrası, metinden çıkarılıyor.

Kanunun uygulama alanı bölümünde, ''zaman bakımından uygulama''yı düzenleyen 7. maddesindeki, ''güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır'' fıkrası yerine, ''hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç, infaz rejimine ilişkin hükümler derhal uygulanır'' fıkrası getiriliyor.

Türk vatandaşlarının yabancı bir ülkede, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları dışında işlediği diğer suçlardan dolayı Türkiye'de yargılama yapılması, Adalet Bakanı'nın talebine bağlı olacak.

TCK'nın ''hata''yı düzenleyen 30. maddesine eklenen bir fıkrayla işlediği fiilin haksızlık oluşturduğu hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi cezalandırılmayacak.

YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ

Kanunla, ''Yaş küçüklüğü''nü düzenleyen 31. maddenin 2 fıkrası değiştirildi.

Buna göre, fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olanların, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu olmayacak.

Ancak, bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacak. İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında; suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

Diğer cezaların yarısı indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 7 yıldan fazla olmayacak. Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında; suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 24 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Diğer cezaların üçte biri indirilecek ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 12 yıldan fazla olmayacak.

ZİNCİRLEME SUÇ

TCK'nın ''zincirleme suç''u düzenleyen 43. maddesindeki, ''bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir, ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır'' fıkrasına, ''mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır'' hükmü ekleniyor.

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI


Cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarında, suçun birden fazla işlenmesi durumunda, birden fazla cezaya hükmedilebilecek.

TCK'da ''Cezanın belirlenmesi'' başlıklı 61. maddesine yapılan ilaveyle süreli hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı bu madde hükümlerine göre verilecek ceza 30 yıldan fazla olamayacak. Adli para cezası hesaplanırken, bu madde hükümlerine göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler gün üzerinden yapılacak.

YENİDEN YARGILAMADA ZAMANAŞIMI

TCK'nın ''Dava zamanaşımı'' başlıklı 66. maddesinin 5. fıkrasında yapılan değişiklikle yeniden yargılama durumunda zamanaşımı süresi, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlayacak.

Kanunun ''Nitelikli haller'' başlıklı 82. maddesine yapılan ilaveyle, kasten adam öldürme suçunun ''yakalanmamak'' veya ''bir suçu işleyememekten duyduğu infialle'' işlenmesi durumunda da faillere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak.

Kanunun 84. maddesinin ''İntihar'' olan başlığı, ''İntihara yönlendirme'' olarak değiştiriliyor ve intihara teşvikin basın yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın artırılmasına yönelik cümle kanundan çıkarılıyor. Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. ''Bu fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, kişi 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' ibaresi de kanunda yer almayacak.

Kanunun ''Çocukların cinsel istismarı'' başlıklı 103. maddesinde yapılan değişiklikle, istismarın birden fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesi halinde de verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

''Cinsel taciz'' başlıklı 105. maddede yapılan değişiklikle cinsel tacizin, eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi durumunda verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiil nedeniyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, verilecek ceza 1 yıldan az olamayacak.

HAKARET

Yeni TCK'nın ''şantaj'' başlıklı 107. maddesine yapılan ilaveyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Kanunun ''Hakaret'' başlıklı 125. maddesi de değiştiriliyor ve ''yakıştırmalarda bulunmak'' ibaresi metin dışına çıkarılıyor. Hakaretin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde cezanın üçte bir oranında artırılacağına ilişkin hüküm kaldırılıyor.

''Malın değerinin az olması'' başlıklı 145. maddede, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle suçun işleniş şekli ve özelikleri de göz önünde bulundurularak, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilecek.

TCK'da ''daha az cezayı gerektiren hal''i düzenleyen 150. maddede, yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cazının üçte birden yarıya kadar ''indirileceği'' hükmü ise ''indirilebileceği' şeklinde değiştiriliyor.

Kanunun ''Nitelikli dolandırıcılık'' başlıklı 158. maddesinde yapılan değişiklikle bu suçun kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç edilerek kullanılması suretiyle ya da banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla işlenmesi durumunda, hapis cezasının alt sınırı 3 yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamayacak.

ETKİN PİŞMANLIK

Kanunun, ''Etkin pişmanlık'' başlıklı 168. maddesi yeniden düzenliyor. Buna göre, hırsızlık, hileli iflas, mala zara verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları tamamlandıktan sonra, fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce failin, azmettirenin veya yardım edenin, bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadar indirime gidilebilecek.

Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek ceza kovuşturma başlamadan önce yarısına, kovuşturma başladıktan fakat hüküm verilmeden önce ise üçte birine kadar düşürülecek.

Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranacak. Kanunun ''Ortak hüküm'' başlıklı 218. maddesi de değiştiriliyor.

Buna göre, kamu barışına karşı suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza, yarı oranında artırılacak. Ancak haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

Örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan kişilerin yanı sıra üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişiler de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak.

SAHTE KREDİ KARTI ÜRETENE CEZA

Kanunun TCK'da bilişim alanında suçlar bölümünde düzenlenen ''Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması'' başlıklı 245. maddesi de yeniden düzenlendi.

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın kullanan veya kullandıran kişiye 3 yıldan 6 yıla kadar hapsin yanı sıra 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Sahte banka ve kredi kartı üretene ceza da ilk kez TCK'ya giriyor. Başkasına ait banka hesabı ile ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Sahte kart veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka kartı veya kredi kartı kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişiye, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacak.

RÜŞVET


Kanunun ''Rüşvet'' başlıklı 252. maddesindeki değişiklikle, yapılanma şekli ve görev alanı ne olursa olsun devletler, hükümetler ve diğer uluslararası kamusal örgütler tarafından kurulan uluslar arası örgütlerin görevlilerine doğrudan veya dolaylı yarar vaadi ya da teklifi de rüşvet kapsamına alınıyor.

KANUNA AYKIRI EĞİTİM KURUMLARI

Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara ve bunları çalıştıranlara üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek.

Yürürlüğe 1 Haziran'da girecek yeni TCK'nın 263. maddesindeki hüküm, kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlara, bunları çalıştıranlara ve bu kurumlarda kanuna aykırı olarak açıldığını bildiği halde öğretmenlik yapanlara, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyordu. Madde ayrıca bu yerlerin kapatılmasını da düzenliyordu.

Yeni kanunla hapis cezası üç yıldan bir yıla indirilirken bu yerlerin kapatılmasına ve bu yerlerde öğretmenlik yapanların cezalandırılmasına ilişkin hükümler metinde yer almadı.

TCK'da ''etkin pişmanlığın'' düzenlendiği 269. maddeye, basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun, aynı şekilde yayınlanması gerektiği hükmü ekleniyor.

Kanunun, ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' başlıklı 288. maddesinden, ''suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması'' fıkrası çıkarılıyor.

TCK'nın, ''hükümlü ve tutuklunun kaçması''nı düzenleyen 292. maddesinden, ''kısa süreli hapis cezasının özel infaz şekillerinin gereklerine uymayan hükümlü hakkında 1 aydan 2 aya kadar hapis cezasına hükmolunur, geriye kalan ceza da ayrıca çektirilir'' fıkrası da çıkarılıyor.

TEMEL MİLLİ YARARLAR

''Cumhurbaşkanına hakaret'' başlıklı 299. maddede yapılan değişiklikle suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte bir oranında artırılacağına ilişkin hüküm metinden çıkarıldı.

Kanunun 302. maddesinde yapılan değişiklikle, devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması öngörülüyor.

''Devlete karşı savaşa tahrik'' başlıklı 304. maddesinde yer alan fiilin basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte bir oranında artırılacağına ilişkin hüküm metinden çıkarılıyor.

''Temel milli yararlara karşı hareket''e verilecek suçları düzenleyen 305. maddenin başlığı ''Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama'' olarak değiştiriliyor. Temel milli yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle yabancı kişi ve kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa ya da Türkiye'de bulunan yabancıya, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı ceza uygulanacak. Fiilin savaş sırasında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

Yararın basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak için verilmiş veya vaat edilmiş olması halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağına ilişkin hüküm de metinden çıkarıldı.

İMAR KİRLİLİĞİ


Genel Kurul'da, dün Adalet Komisyonu'na geri çekilen TCK'da değişiklik yapılmasını öngören teklifin ''imar kirliliğine neden olma'' maddesi, aynen kabul edildi.

Yeni TCK'nın ''İmar kirliliğine neden olma'' başlıklı 184. maddesini değiştiren düzenlemeyle, yapı ruhsatı olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su ve telefon bağlantısı yapanlar ya da bu hizmetlerden yararlanılmasına izin verenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesine ilişkin hüküm, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış binalar ile ilgili olarak uygulanmayacak.

Yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su veya gaz bağlantısı yapan ve bu hizmetlerden yararlanılmasına izin verenler için öngörülen altı aydan 2 yıla kadar hapis cezası da 12 Ekim 2004 tarihinden önceki binalar için geçerli olmayacak.

CHP'LİLER KATILMADI

CHP milletvekilleri dün kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan ve işletenlere ilişkin önerge konusundaki tartışmalar nedeniyle bugün yapılan görüşmelere katılmadı.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Salih Kapusuz ile Sadullah Ergin ve çok sayıda AK Parti milletvekili CHP sıralarına oturdular. Görüşmeler başladıktan sonra sadece CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç Genel Kurul Salonu'na gelerek imar kirliliğine neden olmaya ilişkin maddenin görüşülmesini izledi ve daha sonra dışarıya çıktı.

Kanunun tümünün oylamasına 346 milletvekili katıldı. Kanun 3 ret oyuna karşı 343 oyla kabul edildi. Böylece kanun, af için gerekli nitelikli çoğunluğu sağlayarak kabul edilmiş oldu.

(AA)

1 2 3 4 5
 
DİĞER SİYASET HABERLERİ
 Sezer'den Banka Kanunu ve RTÜK yasasına onay
 İmar affı komisyondan geçti
 Baykal: 'Laik düzene saldırı'
 Saylan: 'TCK demokratikleşmeyle ilgili yaralar taşıyor'
 RTÜK üyelerini TBMM seçecek
 Anayasa 10. kez değiştirildi
 Arınç, Cheney'le görüştü
 Gambiya'dan KKTC sürprizi
 Kazakistan da jest yaptı
 Rum Kesimi: Gambiya'dan hesap soracağız
 Gül: Edelman perde arkasında çok iş yaptı
 TCK'da son dakika teklifi Meclis'i gerdi
 Başbakan da yemek verecek
 CHP Kars milletvekili Yiğit istifa etti
MUHARREM SARIKAYA
6 bin kara hesap...
Bilinen bir söylemdir; "ABD'de,...
YAVUZ DONAT
"İşimiz" sarpa sarıyor
Almanya'daki "gelişmeleri"...
Listeye 'hançer' girdi
YÖK'ün araştırmalarına göre Türkiye'deki 77 üniversitenin...
Boğaziçili Prof. tarihe geçebilir
Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof Dr. Cem Yıldırım, matematik...
Nâzım Hikmet hâlâ 'vatan hainliği'ne devam ediyor!
Nâzım Hikmet hâlâ 'vatan hainliği'ne devam ediyor!
Milas Anadolu Lisesi'nde düzenlenen şiir dinletisinde Nâzım Hikmet'in...
Belediye Başkanı'nı ölüme telefon götürdü
Belediye Başkanı'nı ölüme telefon götürdü
Mersin'in Atakent Beldesi Belediye Başkanı Fevzi Doğan, kahvede...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Ana Sayfa
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu