kapat
   
SABAH Gazetesi
 
    Son Dakika
    Yazarlar
    Günün İçinden
    Ekonomi
    Gündem
  » Siyaset
    Dünya
    Spor
    Hava Durumu
    Sarı Sayfalar
    Ana Sayfa
    Dosyalar
    Arşiv
    Etkinlikler
    Günaydın
    Televizyon
    Astroloji
    Magazin
    Sağlık
    Cumartesi
    Aktüel Pazar
    Otomobil
    İşte İnsan
    Sinema
    Turizm Rehberi
    Çizerler
Bizimcity
Sizinkiler
emedya.sabah.com.tr
Google
Google Arama
 
Torba Yasa aynen kabul edildi
Torba Yasa aynen kabul edildi

Cumhurbaşkanı Sezer'in iade ettiği ''Torba Yasa'' TBMM Genel Kurulu'nda aynen kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından iade edilen ve ''Torba Yasa'' diye adlandırılan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''Elinizden gelse ülkeyi pazarlarsınız'' sözleri üzerine yaşanan gerginlik ve usul tartışmalarının ardından aynen kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ali Dinçer, tartışmaların sürmesi üzerine verdiği aranın ardından CHP'li Kılıçdaroğlu'na yeniden söz vererek, ''Elinizden gelse ülkeyi pazarlarsınız'' sözlerine açıklık getirmesini ve eğer gerekiyorsa özür dilemesini istedi.

Ancak, Dinçer'in bu üslupla Kılıçdaroğlu'na söz vermesi de AK Parti'lilerin tepkisine yol açtı. AK Parti sıralarından ''Yazıklar olsun Başkan'' sözleri duyulurken, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik, usul tartışması açılmasını istedi.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun, ''Tepki gösteren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ulusal değerlerimizin pazarlanmasına karşı olduğumuzu ifade ettik. Elbette yabancı sermaye gelmeli, bu ülkede yatırım yapmalı ama emperyalizm artık bir ülkeye ordusuyla girmiyor...'' sözleri, AK Parti'lilerin sert tepkilerine neden oldu. AK Partililer ''Özür dile'' diye yerlerinden bağırırken, Kılıçdaroğlu, ''Alüminyum, demir çelik, petrokimya tesislerini, televizyonlarını, telekomu yabancı kuruluşlara satan bir ülkeye ne ad verilir. Bu ülkede hiç kimsenin topraklarını pazarlamaya gücü yetmez. Ben bunları söylemek istedim. Sözlerime farklı ve yanlış anlamlar yüklüyorsanız eğer, sizin anladığınız manada birşey söylemedim'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Çelik, divanın tutumunun aleyhine söz alarak, Ali Dinçer'in 3 günden bu yana Genel Kurul'u keyfi ve yanlı yönettiğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'na ''Buraya gelip özür dileyeceksiniz'' diye seslenen Çelik, ''SSK genel müdürü iken vatan satanlarla ilgili olarak soruşturma geçirdiğinizi biliyoruz. Kimin vatan sattığını, kimin vatanı için kan akıttığını bu millet biliyor'' diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Salih Kapusuz da Divan'ın tutumu aleyhine söz alarak, Genel Kurulun keyfi yönetildiğini ileri sürdü. Kapusuz, Başkanvekili Ali Dinçer'in 5 dakikalık gündemdışı konuşma sürelerini 20 dakikaya kadar uzattığını belirterek, ''Lütfen biz de dahil kimsenin konuşmasını uzatmasına izin vermeyin'' dedi. Kapusuz, yabancılara mülk satışının, vatan toprağının egemenlik dışına çıkarılması anlamına gelmediğini ifade etti. Kapusuz ayrıca, CHP'nin 1934'ten 1950'li yıllara kadar ve ardından iktidarda bulunduğu süreler içinde 57 bin dönüm arazinin yabancılara satıldığını, AK Parti iktidarında ise yabancılara satılan mülkün sadece 7 bin 584 dönüm olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç ise divanın tutumunun lehine söz alarak, ''Sayın Dinçer'in pırlanta gibi kalbi vardır. Çok hoşgörülüdür. Sadece CHP'li hatiplerin değil, tüm milletvekillerinin hitaplarını tamamlamasına imkan verir'' dedi.

''BEDELİNİ MAHKEMELERDE ÖDEYECEK''

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, sataşma dolayısıyla söz alarak, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun sözünün kendisini mahkum ettiğini ifade etti. Şahin, ''Bu sözünün elbette bir bedeli var, onu mahkemelerde ödeyecek. Bu memleketin bir karış toprağını satmaya, pazarlamaya kalkan önce karşısında bizi bulur'' dedi. Ali Dinçer ise divanda istişare halinde hareket ettiklerini ve içtüzüğe uygun davrandıklarını bildirdi. Genel Kurul'da daha sonra yapılan oylamada, yasa aynen kabul edildi.

KABLO TV ÖZELLEŞTİRME DIŞI

Yasaya göre, Türk Telekom'a bağlı Kablo TV, özelleştirme kapsamı dışına çıkarılacak. Türk Telekom'un ortak yerleşim alanları ve kablo tv şebekesinin içinden geçtiği ortak altyapı tesisleri hariç, kablo tv hizmet ve altyapısıyla ilgili tüm taşınır, taşınmazları, her türlü teçhizat, araç, gereç, malzeme, yazılım ve donanımları, her türlü fikri ve sınai hakları ile sair hak, alacak ve borçları, her türlü sözleşmeleri ve kredi anlaşmaları ile lehte ve aleyhte açılmış ve açılacak davaları, icra takipleri ve halen yürütülen veya sonuçlandırılan tüm idari inceleme ve soruşturmaları, bütün hak, borç, alacak, yetki ve yükümlülükleri ile TÜRKSAT A.Ş'ye devredilecek.

YAŞ HADDİ

Yasa ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yaş haddi ile ilgili madde yeniden düzenlendi. Buna göre, belediye başkanlığına ve illerin daimi komisyonu üyeliklerine seçilen veya seçilecekler hariç yaş haddi 65 olacak. 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılmayacak. Hizmetin gereği ve niteliği çerçevesinde 61 yaşını dolduranlar emekli edilebilecek. Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 olacak. Üniversitelerde ders ücreti karşılığı görev verilenler hakkında, yaş haddini aşmamış olmaları koşulu aranmayacak.

Emekli aylığı hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmayacak.
Sakatlık oranı en az yüzde 40 olanlar 15 yıl çalıştıktan sonra başka bir işleme gerek kalmaksızın emekli olabilecek.

HARCIRAHLAR

Memurlara harcırah ödenirken büyükşehir belediye sınırlarındaki genişleme dikkate alınmayacak. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarına (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) verilen döner sermaye miktarı 3 milyar YTL'ye çıkarılabilecek. Döner sermayenin kapsamını da genişleten yasaya göre, döner sermayeli işletmeler birbirinden hizmet satın alabilecek, il sınırları içindeki döner sermayeli işletmeler birbirine ödünç mal verebilecek.

ŞEREF AYLIĞI ALANLARIN...

Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olanlarıyla değiştirilmesi ve kamu görevlilerinden hangilerine resmi taşıt tahsis edileceğine ilişkin esas ve usulleri Bakanlar Kurulu belirleyecek. Şeref aylığı alanların eşleri tek başına seyahat ettiklerinde de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca şehitlerin eşlerinin yanı sıra şehitlerin anne ve babalarına bazı toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanınacak.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLAR

Ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderleri, Yeşil Kart verilerek karşılanacak. Muhtarların aylıklarını, yerleşim yerinin idari yapısı ya da nüfusu gibi kriterleri birlikte ya da ayrı ayrı dikkate alarak, bir katına kadar farklı belirleme konusunda da Bakanlar Kurulu'na yetki verilecek. YÖK Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, 3 yıl için atanan araştırma görevlileri aynı usulle yeniden atanabilecek.

ALIKONULAN ARAÇLAR

Buluntu olması nedeniyle veya trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından 6 içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçlar Hazine tarafından satılacak ve satış bedelleri emanet hesabına yatırılacak. Bu araçların sahiplerinden adresi bilinenlere satıştan önce tebligat yapılacak.

Satıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde başvuru halinde, emanet hesabındaki bedeller, işlem masrafları düşüldükten sonra ilgililere iade edilecek ancak, 5 yıl içinde müracaat olmaması halinde söz konusu bedeller Hazine'ye irat kaydedilecek.

YASAL FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

Yasayla yasal faiz ve temerrüt faizi oranları yeniden düzenlendi. Borçlar Yasası ve Türk Ticaret Yasası'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık yüzde 12 oranında yapılacak. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde 10'a kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

OTOYOLLAR ÜZERİNDEKİ İŞLETMELER

Otoyollar veya otoyol üzerindeki mevcut işletme tesislerinin işletme hakları, bedeli karşılığında belli süre için özel şirketlere devredilebilecek. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, satılacak Hazine taşınmazlarının bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden ödeme aracı olarak kabul edilecek. Söz konusu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş olması durumunda, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınacak. Taşınmaz ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurtdışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Merkez Bankası'nca belirlenen konvertibl döviz alınabilecek.

DIŞ BORÇLANMA

TMSF'nin Hazine'ye olan borçlarının silinmesi durumunda bütçede gider olarak gösterilmeyecek. Dış borçlanmada, takas dahil, her türlü türev ürünü kullanmaya, daha önce uluslararası sermaye piyasalarında ihraç olunan tahvilleri almaya, başka tahvillerle değiştirmeye ve benzeri işlemlere ilişkin anlaşmalar yapmaya ilgili bakan yetkili olacak. Hazine garantileri kapsamında yapılan işlemler, dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kaynaklar ile bu yasa kapsamında oluşan Hazine alacakları nedeniyle ilgili kuruluşların hesap, bilgi ve belgelerini denetlemeye Hazine Müsteşarlığı yetkili olacak. İmzalanan ikraz, kredi ve hibe anlaşmalarında atıfta bulunulan bağımsız denetim görevini Hazine Kontrolörleri Kurulu da genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak yerine getirebilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANMA

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa gereğince yapılan anlaşmaların Resmi Gazete'de yayımlanmayacağını düzenleyen hüküm, bazı istisnalar getirilerek kaldırıldı. Buna göre, şu anlaşmalar dışında kalanlar Resmi Gazete'de yayımlanacak:
''Savunma ve güvenlik amaçlı kredi ve hibe anlaşmaları ile Türkiye'nin başka ülkelere vereceği hibe ve borçlara ilişkin anlaşmalar, Türkiye adına yabancı ülkeler, yabancı ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası bölgesel kuruluşlar dışında kalan herhangi bir dış finansman kaynağından ya da Türkiye adına yabancı ülkeler, yabancı ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası bölgesel kuruluşlarla imzalanan ekonomik ve ticari mahiyetteki anlaşmalar çerçevesinde program veya proje kredisi amacıyla sağlanan ve münhasıran anapara, faiz ve diğer finansman giderlerini düzenleyen kredi anlaşmaları.'' İstanbul'da depreme karşı hazırlanan projelerin finansmanı için devletin borçlanarak sağlayacağı krediler konusunda, genel bütçe dışında kalan kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız olarak tahsis etmeye Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

Özelleştirme uygulamalarını düzenleyen yasa kapsamına alınan kuruluşların mallarının, aynı yasa hükümleri kapsamında devredilmesi durumunda vergiyi doğuran olay, malları devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşecek. Özel tüketim vergisinin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenler olacak.

ŞOFÖRLERE TAZMİNAT

Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40 bin YTL tazminat ödenecek. Ulaştırma Bakanı, döner sermaye işletmesinin olanakları ölçüsünde ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yaş haddini doldurmuş tanker, otobüs, kamyon ve çekicilerin trafikten men edilerek Bakanlığa devredilmeleri durumunda yurtiçi ve yurtdışında satış, hibe, devir ve benzeri yöntemlerle değerlendirilecek bu taşıtların sahiplerine ödeme yaptırmaya yetkili olacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

Özel güvenlik şirketinde çalışacakların alması gereken eğitim; gerekli araç, gereç ve donanımın bulunması halinde özel güvenlik şirketi tarafından da verilebilecek. Özel güvenlik şirketlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgeleri 1 ay içinde ilgili kurum ve kuruluşa verilecek.

Alarm izleme merkezleri için valiliklerden belge alınması zorunlu tutulurken, yasanın yürürlüğünden önce alınan belgeler geçerli olacak. Kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan emekli olanlar ile buralarda 5 yıl görev yapanlarda, özel güvenlik şirketinde çalışmak için eğitim şartı aranmayacak. Harp okullarında eğitimin 2 ve 3 yıllık olduğu dönemlerde bu okullardan mezun olan subaylar da özel güvenlik şirketlerinde yönetici olabilecek. Özel güvenlik şirketlerinde silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise mezunu olma şartı aranacak. Ancak, yasanın yürürlüğe girmesinden önce bu şirketlerde istihdam edilen görevliler için lise mezunu olma şartı aranmayacak. Adli ve idari para cezalarının hesaplanmasında ve ödenmesinde 1 YTL altında kalan tutarlar dikkate alınmayacak.

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

''Özel Çevre Koruma Bölgesi'' olarak ilan edilen alanlardaki Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı'nın istemi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından başkanlığa tahsis edilecek. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen durumlarda kullanma izni verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve diğer tasarruf hakları Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı'na ait olacak.

HAVACILIK TAZMİNATI

Seyrüsefere hizmet veren personele, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı ilkeleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için en yüksek devlet memuru aylığının brüt tutarının yüzde 200'ü, kısmen karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar için yüzde 100'ü, diğerleri için yüzde 50'sini geçmemek üzere ''Havacılık Tazminatı'' ödenecek.

YEŞİL KARTLILARDAN KATILIM PAYI

Yeşil kart sahiplerinden ayakta ve meskende tedavide kullanılacak ilaç bedellerinin yüzde 20'sine kadar katılım payı alınacak. Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde tersane amaçlı olarak tesis edilen veya edilecek irtifa hakkına veya kullanma gücüne dayalı olarak yapılan yapı ve tesislerden, taşınır nitelikte olanlar hariç olmak üzere binalar, sözleşmenin sona ermesi ile Hazine'ye intikal edecek.

1 2 3 4 5
 
DİĞER SİYASET HABERLERİ
 Petrol aramalarına ağırlık veriyoruz
 Erdoğan:'Ordumuz takdire şayan'
 Erdoğan: CHP'nin yaptığı ucuz siyaset
 İstifacı Kaya medya patronu olma yolunda
 'Tefe koymasınlar diye'
 Bakan Çelik, 'engelli okulu' açtı
 MHP'ye karanfil davası
 AKP'li 2 vekil isyan etti: Mürit olmamız isteniyor
 İngiltere ile KA-MER'den kampanya
 Yahya Baş ve Köşdere'ye de fezleke geldi
 TCK'da Öcalan endişesi
ASLI AYDINTAŞBAŞ
Diyarbakır'dan İncirlik'e
Diyarbakır'dan gelenler, ayrı...
YAVUZ DONAT
Gündemler birbirini tutmuyor
Salı, çarşamba... İki gün...
Daum, bizi de gör
Fenerbahçe’nin hocası Daum’un işi başından aşkın. Yoğun maç...
Rehine bebek
Acil sezaryenle doğan Berat bebek, ailesi 3 milyar liralık borcu...
Asker 'ılımlı İslam' modeline tepkili
Asker 'ılımlı İslam' modeline tepkili
Türkiye'nin laik bir ülke olduğunu söyleyen Orgeneral Özkök, "Ülkenin...
Ankara'dan ABD'ye İncirlik jesti
Ankara'dan ABD'ye İncirlik jesti
HÜKÜMET, ABD'nin 10 aydır masada olan İncirlik'i Irak ve Afganistan...
 
    Günün İçinden | Yazarlar | Ekonomi | Gündem | Siyaset | Dünya | Televizyon | Hava Durumu
Spor | Günaydın | Kapak Güzeli | Astroloji | Magazin | Sağlık | Bizim City | Çizerler
Cumartesi | Aktüel Pazar | Sarı Sayfalar | Otomobil | Dosyalar | Arşiv | Ana Sayfa
   
    Copyright © 2003, 2004 - Tüm hakları saklıdır.
MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Üretim ve Tasarım   Merkez Bilgi Grubu