kapat
SABAH ONLINE ARKA KAPAK

PAZAR 14 MART 1999

Polis yatak odasından çıktı

Zina artık kadınlar için de suç değil... Anayasa Mahkemesi'nin zinayı erkeklerden sonra kadınlar için de suç olmaktan çıkaran gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Boşanmaların en önde gelen nedenlerinden biri olan zina konusunda, Türk adaletinin 2 yıldır kanayan yarası dün nihayet iyileştirildi. Anayasa Mahkemesi'nin zinayı erkeklerden sonra kadınlarda da suç olmaktan çıkaran, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 440. maddesinin iptaliyle ilgili gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Erkekler için zina zaten 27 Aralık 1996'dan bu yana cezayı gerektirecek bir suç kapsamından çıkarılmıştı. Son 2 yıldır zinayla suçlanan çiftlerde erkek elini kolunu sallayarak karakoldan çıkıp giderken, kadın hapsi boyluyordu. Dün Resmi Gazete'de yayınlanan karar, kadın ile erkek arasındaki bu eşitsizliğin düzeltilmesini sağladı.

Artık zina nedeniyle hiç bir kadın hapse gönderilemeyecek. Ancak bu zinanın boşanma sebebi sayılmasını engellemiyor. Sadece zina suçu nedeniyle ceza alınması tarihe karışmış oldu.

Hukuk savaşı

Kadınlar için gecikmiş bir adalet sayılan karar, Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı Beyazıt Boran'ın başlattığı hukuk savaşı sayesinde alındı.

Anayasa Mahkemesi, erkeğin zinası halinde uygulanacak yaptırımları öngören TCK'nın 441. maddesini iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, bu karardan dolayı doğan hukuki boşluğun giderilmesi için, iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Ancak, verilen süre içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmayınca, erkeğin zinası suç olmaktan çıkmıştı. Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi, TCK'nın 441. maddesinin iptal edildiğini, bu nedenle, bakmakta olduğu bir davanın konusu olan TCK'nın 440. maddesinin yürürlükte kalmasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunarak, bu maddenin "iptali" istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Adalet yerini buldu

İtirazı inceleyen Anayasa Mahkemesi dün yayınladığı gerekçeli kararda, Anayasa'nın 10. maddesinde, herkesin din, dil, ırk, cinsiyet ayrımını gözetilmeksizin eşit olduğunun öngörüldüğünü hatırlatarak, eşitlik ilkesinin, aynı konumda bulunan kadın ve erkeğin, yasalar önünde eşit haklara sahip olmasını gerektirdiğine işaret etti. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi

Sözleşmesi'nde de, cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi yönünde kurallara yer verildiği anlatılan kararda, şöyle denildi: "TCK'nın 440. maddesinde, karının zinasının suç oluşturacağı öngörülmüş, kocanın zinasını suç sayan 441. maddesi ise, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Böylece, kocanın zinası suç olmaktan çıkmıştır. Evlilik birliğinin tarafları olarak, karı ile aynı hukuksal konumda olması gereken koca için zinanın suç olmaktan çıkmasına karşın, karı için suç sayılmaya devam etmesi, Anayasa'nın 10. maddesindeki (eşitlik) ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Maddenin iptali gerekir." Bu görüşe üyeler Sacit Adalı ile Ali Hüner katılmazken, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı an yürürlüğe girmesi konusunda 5 üye olumlu oy kullandı. Olumlu oy veren üyeler, iptal nedeniyle doğan hukuki boşluğun kamu düzenini olumsuz etkilemeyeceği gerekçesiyle kararın hemen yürürlüğe girmesinden görüş birliğine vardı.

Amca vasiyeti yerine geldi

Kadınlar adına büyük bir mücadeleyi sona erdiren Torbalı Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı Beyazıt Boran bu hukuk savaşını, 45 yıl önce aynı düşünceyi TBMM'de savunan CHP Mardin Milletvekili amcası Kamil Boran'ın vasiyeti üzerine başlattı.

4 Şubat 1998'de Anayasa Mahkemesi'ne TCK'nın 441. maddesinin iptali için dava açan Boran, 1953 yılında sonuçsuz kalan amcasının girişimini tamamlamanın gururunu taşıdığını söyledi. "Bu hukuk devletinin bir zaferidir" diyen Baran, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmayacağı yönünde bir güvence olduğunu vurguladı. Zinanın suç olmaktan çıkarılması ile birlikte evlilik birliğinin zedelenebileceğini belirten Boran, "Yeni bir düzenleme şart. Her iki taraf için de aynı objektif hükümler yer almalı" dedi.

Kadınların beklediği karar

Anayasa Mahkemesi:

"TCK'nın 440. maddesinde, karının zinasının suç oluşturacağı öngörülmüş, kocanın zinasını suç sayan 441. maddesi ise, Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmiştir. Böylece, kocanın zinası suç olmaktan çıkmıştır. Evlilik birliğinin tarafları olarak, karı ile aynı hukuksal konumda olması gereken koca için zinanın suç olmaktan çıkmasına karşın, karı için suç sayılmaya devam etmesi, Anayasa'nın 10. maddesindeki (eşitlik) ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Maddenin iptali gerekir."


© COPYRIGHT 1999 MERKEZ GAZETE DERGİ BASIM YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Her hakki saklidir)
Bu sayfa YORE Yorum ve önerileriniz icin: editor@sabah.com.tr